Bezpečnostní třídy | e-shop DveřeZítra.cz
Provozní doba: 9:00 - 17:30  +420 530 334 870
MENU

Bezpečnostní třídy

Bezpečnostní třídy, dříve označování jako BT se nyní dle nové normy značí například RC2 dle ČSN EN 1627:2012 kap. 4. Prvním kritériem při výběru by měly vždy být bezpečnostní požadavky. Následně vzhled. Všechny naše dveře jsou konstrukčně stavěné tak, aby bylo znesnadněno, aby se přes ně dostal méně zkušený zloděj. K rozlišení se používají bezpečnostní třídy (RC).Výběr bezpečnostních dveří se řídí místem určení, požadavky Vás, zákazníků nebo potřeb pojišťoven. V neposlední řadě pak dle speciálních vyhlášek, např. pro potřeby prostor v rámci Ochrany utajovaných skutečností stanovených dle požadavků Národního bezpečnostního úřadu.