Požární ochrana | e-shop DveřeZítra.cz
Provozní doba: 9:00 - 17:30  +420 530 334 870
MENU

Požární ochrana

Na požární ochranu je vhodné myslet především v momentě, kdy dveře oddělují dva prostory, mezi kterými se může šířit oheň. Pokud dveře vedou směrem do prázdné ulice, tak obvykle není potřeba tuto speciální vlastnost řešit. Jestliže se ovšem jedná o oddělení místností nebo prostorů, kde toto riziko přetrvává, tak je ideální na něj myslet i při nákupu dveří. Bytové vstupní dveře tuto vlastnost dokonce vyžadují v souladu s nařízením vlády, popisujících požadavky na vybrané stavební prvky, v jejichž seznamu vstupní bytové dveře jsou.

Protipožární uzávěry otvorů se třídí na uzávěry:

  1. EI - bránící šíření požáru (dříve PB) - Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru.Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.
  2. EW - omezující šíření požáru (dříve PO) - Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.
  3. S - těsné proti průniku kouře a zplodin hoření (dříve K)
  4. C - požární uzávěry s funkčním vybavením zavíracím, samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem vč. ovládání (dříve S)
  5. + požární uzávěry opatřené požárním nebo kouřovým těsněním

Protipožární uzávěry se podle bodu 1) a 2) zařazují do stupnice:

15, 30, 45, 60 a 90 minut
na základě provedených zkoušek nebo početního určení.

Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot se vyjadřuje písemnou značkou D1, D2, D3